Coaching, NLP och terapeutisk yoga

Hur viktigt det än kan vara att släppa de psykiska bindningarna fria, som allt för ofta begränsar oss, så får livet dock först på allvar mening när vi känner att vi börjar skapa det liv vi önskar oss, privat såväl som professionellt.
Här utgör coachingens målriktade tekniker en viktig supplering till de tekniker, vi i övrigt använder på Kilden, både för dig personligen och i ditt arbete som terapeut.
Vi kommer också arbeta med utvalda tekniker från NLP-terapi, som på ett spännande och kreativ sätt vänder negativa föreställningar till mer konstruktiva, vare sig det handlar om förflutet eller nutid/framtid.
Där man själv normalt använder NLP och coaching i samtalet, kommer vi dra in de bakomliggande teknikerna i healingmassagen, så du även här får möjlighet för ett lika djupt och målriktat arbete som i samtalet.
Sist men inte minst kommer vi arbeta med den terapeutiska yogan som Inga-Clara har utvecklat. Den terapeutiska yogan består både av enkla men djupverkande yogaövningar som på ett bra sätt supplerar massagen och samtalen. Du lär dig att instruera en rad enkla övningar, som ger din klient möjlighet för att själv arbeta vidare mellan behandlingarna. T.ex. övningar som kan hjälpa till med att lösa upp smärtor i korsryggen. Och här ska pointeras övningar som alla kan vara med i.
Samtidigt kommer du att erfara och märka yogans verkning på kropp och själ. Och inte minst chansen att uppleva den djupa verkningen som växer ut från en kombination av yoga och healing.