Forskning i massage och samtalsterapi

Massage är kanske en alternativ behandlingsform, men verkningen av den är dokumenterad genom många vetenskapliga undersökningar.
Massage minskar mängden av stresshormoner, ger en lugnare andning och puls och ett lägre blodtryck. Alltihop är tecken på att vi lugnas och slappnar av efter massage.
EEG-mätningar av hjärnan visar både avslappning och uppmärksamhet efter massage. Vi blir bättre på att möta utmaningarna lugnt och uppmärksamt.
Både psykologiska test och fysiologiska mätningar visar att massage lyfter humöret, lättar nedstämdhet och depression samtidigt som ångest minskas.
Massagen har en bred smärtlindrande verkning samtidigt som musklerna slappnar av. Båda delarna kan ha stor betydelse, både lindrande och behandlande.
Och sist men inte minst inverkar massagen positivt på ett försvagat immunförsvar.
Tydligast ses beröringens betydelse hos för tidigt födda barn där massage resulterar i en viktökning på 30 - 40 %.
Späda barn växer av massage – men det är i hög grad också vår upplevelse att vuxna i mer överförd betydelse växer av massagen. De näras av omsorgen, finner ro och nytt mod på livet og dess utmaningar.

Terapi eller medicin

När är det gör ont i själen är vi i dag mycket benägna till att ty oss till medicin för lindring eller lösning. Psykofarmaka har helt klart sin betydelse, särskilt i förhållande till massiva psykiatriska problem där annan behandling har svårt att nå in. Men när vi talar om mindre svåra problematiker och mer vanliga livskriser är medicin ofta mer ett plåster än en lösning. Ett plåster som täcker såret, men som inte ger oss större insikt och därmed heller ikke gör oss bättre på att hantera livet.
Forskning visar att terapi och medicin fungerar i stort sett lika effektivt på lätt- och mellansvår ångest och depression. Men tillbakafallsvanligheten är större om det behandlas med medicin än om det  behandlas med samtalsterapi.