Frigörande massage

En massageform där vi kombinerar den grundläggande healingmassagen med mjuka rörelser och stretchningar med det syftet att öka rörligheten i lederna.
Stelhet och slitage i lederna kan härstamma från ensidigt arbete mm. Men ofta förvärras symptomen eftersom vi av psykiska orsaker spänner och därmed belastar lederna ytterligare.
Lederna har att göra med att integrera och binda ihop de olika psykiska områdena, som stöter ihop i lederna.
Vi har kanske viljan (som är knuten till låren) – men törs inte handlingen (som är knuten till underbenen) och konflikten sätter sig i knät som kontroll och ångest för att släppa.
En muskel släpper lättare sin spänning, när den samtidigt med massagen mjukt stretchas och rörs. Så ofta kommer den frigörande massagen kunna lösa spänningar som annars kan vara svåra att nå in till i massagen.

För att få ut så mycket som möjligt av kursen måste du ha deltagit i minst grundkursen och en massagekurs på steg 2.