Godkännelse och diplom

Utbildningen är godkänd, så du har som färdigutbildad möjlighet för att bli Registrerad Alternativ Behandlare i Healingmassage och samtalsterapi efter danska Socialstyrelsens regler*.

Utbildningen är KAM-godkänd av SFKM i Sverige.

Du får diplom när du har genomfört hela förloppet.


* Kräver att du i tillägg genomför Frivillig tentamen modul