Grundkurs i healingmassage

Dette kursus udbydes ikke længere...

 

Här lär du dig att ge den helt grundläggande healingmassagen, så att du efter kursen kan känna dig trygg när du ger vänner och familj en riktigt fin och avspännande massage.
Vi koncentrerar oss  på att lära dig de grundläggande reglerna för hur en massage ges på rätt sätt. Och du får tillfälle att både ge och få massage och samtidigt utbyta erfarenheter.
Det att bli berörd påverkar oss både kroppsligt och psykiskt, vi blir rörda i ordets bredaste betydelse. Det kommer vi berätta mer om under kursens gång, där vi bl.a. kommer in på hur kroppens olika delarna hänger ihop med tillsvarande delar av psyket.
Och det blir också tid till att prata om de upplevelser, den enskilde kursisten får på vägen.
Bredvid massagen kommer vi arbeta med en enkel meditation, som stödjer arbetet med massagen.
Grundkursen utgör en helhet som du kan ha stor glädje av i sig, men får du lust att fördjupa dig, så har du möjlighet till det på fortsättningskurserna och på utbildningen.