Healing - Kurser och KAM godkänd utdannelse

Healingmassagen är uppbyggd så den stödjer och respekterar kroppens psykiska energi. Och efterhand som du får en djupare kunskap om massagen, indrar vi ett mer medvetet arbete med energierna, så att massagen blir en kombination av massage och healing.
Många har genom massage eller på annat sätt upplevt att det i beröring finns annat och mer än det rent fysiska, men saknar kunskap om vad de förnimmar och hur de ska förhålla sig till det. Här ger healingmassagen en bra ram för att man lugnt och stilla kan träna sin intuition och förmåga att känna av energierna och bli förtrogen med att arbeta med healing. Samtidig får du kunskapen som ska till för att kunna göra det på ett ansvarsfullt och djupt sätt.
Vi använder en bred blandning av healing-tekniker som både stödjer massagens fysiska verkning och samtidigt hjälper till att få en medvetenhet om de psykiska problemen som ofta gömmer sig bakom kroppens obalans.