Professionel utbildning i Healingmassage og Samtalsterapi - SFKM certificierad

En professionell utbildning som du även personligen kan ha glädje av.
Utbildningen siktar på att lära dig att arbeta med healingmassage och samtal på professionell nivå. Och samtidigt ger den dig en enastående möjlighet för att gå på djupet med din egen utveckling.
Det är vår övertygelse att man bara kan stödja andra i deras utveckling om man samtidigt arbetar med sig själv och växer i sig själv.

En grundlig terapeututbildning

När du har följt utbildningen har du en solid bakgrund för att ha klienter till massage och samtal. Det är idag ett fortsatt stigande behov, både för avspännande massage och för ett mer terapeutiskt stöd, t.ex. för att hitta en mening och riktning i sitt liv, bli bättre på att hantera konflikter eller komma igenom gamla trauman. Samtidigt är det fler och fler som får anställning på institutioner eller större arbetsplatser och här ger behandlingar till klienter eller personalen.
Och med den grundliga bakgrunden du får på utbildningen, finns det goda möjligheter för att kunna undervisa i massage på kvällsskolor, folkhögskolor mm.

Du får själv glädja av det

Men du kan också följa utbildningen bara för din egen skull.
Det att lära känna sig själv bättre, bli klokare på egna och andras reaktioner och t.ex. bli bättre på att lyssna, förstå och uttrycka sig, är egenskaper man kan ha glädje och nytta av oavsett vad man sysslar med.

Godkänd

Utbildningen är godkänd, så du har som färdigutbildad möjlighet för att bli Registrerad Alternativ Behandlare i Healingmassage efter danska Socialstyrelsens regler*. Utbildningen är KAM-godkänd av SFKM i Sverige.
Förloppet sträcker sig över minst 1000 timmar och tar två till tre år, beroende på i vilket tempo du följer de grundläggande kurserna och specialinriktningarna. Du får diplom när du har genomfört hela förloppet. 

Du startar på utbildningen genom att följa alla 5 kurserna på steg 1 - 3. Härefter fortsätter du på utbildningens överbyggnad (steg 4) och slutar med minst 2 specialinriktningar. Utbildningens överbyggnad består av 6 femdagarsmoduler fördelade på 15 månader. Alla specialinriktningar på utbildningen (steg 5) består av 2 femdagarsmoduler fördelade på 4 månader.
Härtill kommer min. 12 klientbehandlinger, deltagande i smågrupper mm.
Du är välkommen att vänta med en av kurserna på steg 2 eller 3 tills du har börjat på överbyggnaden. Du kan börja på den första specialinriktningen när du är ca. ett år in på överbyggnaden.

Du kan behålla ditt jobb  

Förloppet är uppbyggt så att du kan ha ett arbete samtidigt som du går utbildningen. Kurserna ligger upp mot helgerna, oftast onsdag till söndag, så därför behöver du inte använda så många fridagar.
Och samtidigt är kurserna fördelade på flera läsår. Så även om du avslutar utbildningen på normerad tid och bara har dina semesterdagar till rådighet för kursen, är det fortfarande ca. 2 veckors semester kvar varje år.
Det är ingen tentamen. Men vi förväntar i gengäld att du är villig till att arbeta med din egen utveckling, att du tar aktivt del i undervisning och i smågrupper och efter bästa förmåga löser de uppgifter vi ger. Samt att du inte uteblir från undervisning eller gruppträffar, med mindre sjukdom eller andra giltiga omständigheter hindrar dig. Om din sjuk frånvaro på överbyggnaden överskrider 10%, supplerar du genom att deltaga som gäst (gratis) på en femdagarskurs i en efterföljande överbyggnadsgrupp. På special-inriktningarna räknas frånvaron samlat för de två specialinriktningarna.
Om du är frånvarande av andra orsaker räknas frånvaron dubbelt. Om du på grund av detta överskrider 10% frånvaro får du själv betala för att supplera.
En del får utbildningen, eller delar av den, betald från den offentliga sektorn eller fackföreningen, t.ex. som en del av en handlingsplan eller som revalidering. Andra tjänar ihop till utbildningen genom att ha klienter under förloppet.
Men annars är kursavgiften av en storlek som de flesta kan betala, om lusten och viljan finns där.