Healingmassage och samtalsterapi utbildningen - överbyggnad - RAB godkänd af Danska Socialstyrelsen

På överbyggnaden får du en solid erfarenhet med de grundläggande terapeutiska teknikerna inom massage, healing och samtal samtidigt som du får en stor bakgrundskunskap.
Vi går i detaljer med de olika delarna i kroppen i massagen och healingen - och anatomiskt. Samtidigt fördjupar vi oss i de psykiska aspekterna som hör till varje kroppsdel. Det ger dig en enastående möjlighet för att komma till djupet med din egen utveckling, där vi guidade av kroppen, kommer hela vägen runt.
Du följs med samma kurskamrater i de 15 månaderna överbyggnaden varar. Det ger en trygghet och möjlighet för att stödja varandra, som är helt enastående. Och samtidigt ger det, att följa din egen og hela gruppens utveckling, dig en fin möjlighet att erfara vad healingmassagen kan ge i en utvecklingsprocess.
Bredvid massagen går vi på djupet med samtalet som ett redskap i terapisituationen och mer generellt i förhållande till att bli bättre på att lyssna, förstå och själv uttrycka det som är i våra tankar - även i mer privata sammanhang.
Överbyggnaden utgör steg 4 i utbildningen. Den består av 6 sammanhängande femdagarskurser, fördelade över 15 månader.
På överbyggnaden går du tillsammans med en liten grupp (från den stora gruppen) som träffas privat för att öva teknikerna från kurserna i minst 125 timmar i allt.
Om man t.ex. väljer att träffas fredag - söndag, svarar det till fem till sex helger i allt på överbyggnaden.
Då vi har deltagare från många olika platser kan du som regel hitta kursdeltagare som bor i närheten av var du bor.
Under förloppet deltar du som assistent på en av de grundläggande kurserna, så du på det sättet får en bättre känsla för uppbyggandet av en kurs och att undervisa i massage. Du kommer också att vara med och backa upp deltagarna och hjälpa till med det praktiska.
Dessutom får du en rad uppgifter du ska lösa på egen hand. Det kan vara uppgifter till stöd för din egen utveckling eller det kan vara t.ex. att utforma en annons om healingmassage.
Det är en bra idé att ha lite klienter under kursförloppet. Det ger bra erfarenhet att gå vidare med när du är färdigutbildad.
Dessutom rekommenderar vi att du mediterar regelbundet - gärna dagligen.
Vi har utarbetat ett omfattande men lättläst undervisningsmaterial, så du efter varje kurs får en beskrivning av teknikerna och teorin bakom. Materialet är inkluderat i kurspriset.
Vi står till rådighet med råd och vägledning i det omfång det är behov för det. Detta gäller både under och mellan kurserna. Det kan t.ex. vara frågor i förhållande till en klient eller det kan vara personliga saker du gärna vill prata med oss om.