Utbildningens specialinriktningar

På specialinriktningarna har du möjlighet för att fördjupa dig i precis de tekniker och ämnen, som du finner mest intressanta och väsentliga. Du ska följa minst två specialinriktningar för att genomföra utbildningen.
Men du är välkommen att följa fler som efterutbildning. En specialinriktning sträcker sig över 2 femdagarsmoduler.
Dessutom ingår minst 40 timmars grupparbeten per specialinriktning.