Healingsmassage fortsättningskurser

Fortsättningskurserna utgör var för sig väsentliga infallsvinklar till arbetet med självutveckling.
Samtidigt är de en ingång till mer avancerade tekniker där det arbetas mer medvetet med healing och förnimmelser av energi, både som en del av massagen och i självständiga healingar.
När du har tagit grundkursen kan du följa kurserna på steg 2 i den ordning som passar dig bäst.

Steg 2:
Massage & chakra
Polaritetsmassage
Psykisk massage

Steg 3:
Frigörande massage