Intuition

Intuition framstår för många som något lite mystiskt och ohanterligt. Och ändå är det en förmåga som vi ofta använder, både som terapeuter och i privatlivet.
Många har upplevt att stå i situationer där man tvivlar på om sina egna upplevelser och intuitiva förnimmelser är reella eller ej.
På inriktningen får du möjlighet för att både träna din känslighet och stämma av den med verkligheten. Och därmed bli mer säker på när du kan lita på din intuition och när du inte kan.
Intuition är en stor gåva - men ofta även en utmaning. För ju större inkännande, ju viktigare blir det att lära sig att hålla antennerna hemma och bara ta in det man själv vill ta in.
Här, som på alla kurser, lägger vi vikt på vikten av att använda vår förmåga konstruktivt och etiskt, så att du använder din intuition för att stödja klientens uppklaranden – istället för att försöka få klienten att överta din sanning.