Kropp och psyke - Healingsmassage och samtalsterapi - kurser och utbildning

Vi arbetar utifrån såväl traditionellt vetenskapliga teorier som mera alternativa. Och tar med den erfarenhet och kunskap vi har byggt upp genom många års undervisning och terapi.
Teori är viktigt - när den är lagom jordnära att den kan användas och ger mening i praktiken.
Den traditionella psykologin beskriver sammanhangen mellan känslomässiga förträngningar och beteende och kan genom samtal och analys hjälpa en klient en bra bit på vägen, att komma med klarhet över problematiken.
Vad man emellertid sällan har med i den traditionella psykologiska terapin är att kropp och beröring också hör till, till att en klient kan räcka in till sidor av sig själv, som har varit förträngda. Om t.ex. ett litet barn överhuvudtaget inte, eller bara sparsomt har upplevt kärleksfull omsorg genom beröring, bär det ofta på omedveten saknad.
Vi ser det därför som viktigt att kombinera det kroppsliga med samtal, så att både kropp, känslor och tankar dras in - både i teorin och i praktiken.