Lärare och medarbetare

Jørgen & Inga-Clara

Jørgen Warming och Inga-Clara Lepke har byggt upp en omfattande kunskap och erfarenhet sedan de år 1989 startade Kilden. De hör idag till bland Danmarks mest erfarna terapeuter och undervisare. De har en bakgrund i såväl den vetenskapliga världen (Jørgen från psykologistudier på Köpenhamns Universitet, Inga-Clara som master i litteraturvetenskap) som från den mer alternativa världen, med en lång rad kurser inom massage, healing, meditation, yoga och självutveckling.
Det betyder en undervisning som tar det bästa från två världar och samtidigt är förankrad i en solid erfarenhet och buren av ett djupt personligt engagemang.

June

June Ottosen är Kildens fasta terapeut, med både kursister och klienter som kommer utifrån. Hon är instruktör på kurserna och deltar som superviser på utbildningen.
June har arbetat som terapeut och undervisare sedan år 2000. Hon är utbildad på Kilden och har dessutom en lång erfarenhet med yoga och meditation. Är utbildad förskolelärare med 20 års erfarenhet.