Massage - Kurser och professionell utbildning

Healingmassage är en mycket lugn omsorgsfull massage, som hjälper mottagaren att sjunka in i en djup inre stillhet och massagen hjälper också till att märka kropp och känslor mer intensivt och levande.
Kroppens spänningar kan naturligtvis komma från dåliga arbetsställningar och liknande. Men ofta spänner vi oss på grund av stress eller för att det är något annat som stör.
När dessa spänningar försvinner genom healingmassagen dyker det ofta upp stämningar, bilder eller tankar från den situation som spänningen uppstod i. Och därmed ger massagen oss möjlighet för att bli mer medvetna om vad som faktiskt rör sig i oss.
När du ger och mottager massage, får du ett mer äkta, nära och vetande förhållande till den beröring som för många är den mest försummade och problematiska av våra sinnen. En förtrogenhet som kan ge en större trygghet i dig själv och i förhållandet till andra.