Massageutbildning - RAB-godkänd enligt danska socialstyrelsen regler.

På Kildens massageutbildning lär du dig att på ett professionellt sätt att arbeta med massage och samtal. Du får en grundlig massageutbildning som uppfyller danska Sundhedstyrelsens krav för att bli en RAB-godkänd behandlare (Registreret Alternativ Behandlare). Massageutbildningen ger dig samtidig chansen att arbeta på djupet med din egen personliga och arbetsmässiga utveckling.

Många av de som genomför vår massageutbildning får jobb på företag eller institutioner som erbjuder massage som en del av sin personalvård. Andra öppnar en egen klinik med massage och samtal. Oavsett om du blir egen företagare eller om du arbetar i ett företag så kommer du att uppleva att klienterna värdesätter healingmassagens kombination av medkännande, omsorg och djup.

Många arbetar även terapeutiskt med healingmassage och samtal, med klienter som i högre grad söker ett terapeutiskt stöd, t.ex. för att hitta mening och riktning i sitt liv, bli bättre på att hantera konflikter eller komma igenom gamla trauman eller en pågående depression.

Vår massageutbildning

Du kan få massageutbildning i mycket varierande längd och kvalitet beroende på var du får din massageutbildning. Om du vill säkra dig en bra utbildning så ska du välja en utbildning som är godkänd, där du som färdigutbildad kan bli Registrerad Alternativ Behandlare i Healingsmassage och samtalsterapi enligt Danska Socialstyrelsens regler och certificerad av BKM i Sverige . Detta ger dig en massageutbildning som garanterar hög kvalitet och noggrannhet.

Kildens massageutbildning pågår under minst 1 000 timmar. Massageutbildningen är uppbyggd av moduler så att du själv kan tillrättalägga när och hur snabbt du vill genomföra utbildningen. Massageutbildningen tar normalt 2 – 3 år.
Du får en massageutbildning som är uppbyggd så att du kan arbeta samtidigt som du går massageutbildningen. Modulerna är förlagda i anslutning till en helg, normalt onsdag till söndag, för att du ska kunna ta ledigt så få dagar som möjligt. Samtidigt är massageutbildningens moduler fördelade på flera semesterår.
Även om du genomför din massageutbildning på normerad tid och endast kan använda dina semesterdagar så har du fortfarande ca 2 veckors semester över varje år.

En del får hela eller delar av sin massageutbildning betald via offentliga medel eller genom fackföreningen, t.ex. som en del av en handlingsplan eller som omskolning. Andra tjänar ihop till sin massageutbildning genom att ha klienter under förloppet. Kursavgiften är dock inte högre än att de flesta har råd att betala den så länge lusten och viljan finns.

Läs mer om Kildens massageutbildning här