Meditation och spiritualitet

Allldeles för ofta låter vi oss styras av insnöade vanemönster istället för att verkligen få insikt i hur vi egentligen vill ha det och hur vi vill leva vårt liv. Och här ger meditationen ett bra stöd för att hålla fast i det dagliga. Så vi blir bättre på att hitta en inre ro i vardagen och ta utgångspunkt i det vi egentligen önskar och tror på.
Vi tycker också att det är väsentligt att den enskilde på helt egna villkor får möjlighet för att komma fram till ett större klarläggande i förhållande till det spirituella.
Det är vår erfarenhet att detta är med till att ge ett större perspektiv och en djupare mening i livet.
Vi ser därför meditation som ett viktigt redskap i personlig utveckling.
Det ingår meditation i alla kurserna.