Personlig utveckling - För ett liv med mening och perspektiv

Personlig utveckling handlar om, i fortsatt större utsträckning, att leva vårt liv på ett sätt vi kan stå för och som ger mening.
Vi vill stödja varje enskild individ i att se sig själv och sin situation så tydligt som möjligt, för att på bakgrund av det kunna sätta upp realistiska och meningsfulla mål och ta ansvar för sitt liv och sina handlingar. Inte som en tung plikt, men som glädje över livet, dess utmaningar och möjligheter.
Det är naturligtvis väsentligt att vi förhåller oss till de aktuella uppgifterna och problemen som vi står framför. Men lika viktigt är det att se framåt.
När vi kan se en mening och ett perspektiv i vårt liv, blir vi också mer motiverade för att lösa de problem, vi står framför.
När vi ska förstå oss själva är det viktigt att vi också förstår och bearbetar vårt förflutna. Men precis lika viktigt är det att inte hålla kvar i det förflutna. För varför använda energi och tid på något som hände tidigare om det inte sätter krokben för oss idag?
Vi vill stödja den enskilde individen i att rama in sina individuella kvaliteter och hitta en livsriktning som ger mening att följa, och att vara med att bearbeta de förhindringar eller problem som står i vägen för att den enskilde ska nå fram till sina önskningars mål.
Vi ser människan som en helhet - fysiskt, psykiskt och spirituellt. Bara genom att se på alla aspekter, kan vi komma fram till en förståelse för oss själva och andra.
Vi lägger vikt på att din utveckling tar utgångspunkt i var du står och  att den föregår på dina premisser och i det tempo du är redo för. Och att du både får din helt egna erfarenhet med de saker vi arbetar med och att du får en solid bakgrundskunskap.
Vi lägger vikt på att ha en personlig kontakt till våra kursister, så vi med tiden får en djup kunskap till den enskilde individen som kommer till oss.
Det är också viktigt för oss att avrunda det som händer på kurserna och att det alltid är tid för ett individuellt samtal, vare sig det gäller något praktiskt från kursen eller mer personliga saker.
Detta gäller också när kursen är slut. Du är alltid välkommen att ringa om det är lösa trådar eller något du har behov för att prata om. .