Polaritetsmassage - healingmassage fortsättningskurs

Först när vi vågar se oss själva med de motsatser vi rymmer av både styrkor och svagheter, kan vi nå till en inre ro och känna oss som hela människor.
Det kan vara svårt att rymma motsatser, t.ex. motsatsriktade känslor till andra. Men försöker vi att ignorera opassande tankar och känslor blir resultatet ofta bara att de kommer ut i det dolda eller hopar sig som inre frustration. Och vi kommer att lägga mycket energi på att dölja sidor av oss själva, spela teater och hoppas att ingen genomskådar oss.
I själva massagen kommer vi arbeta med polaritetstekniker, som förbinder och skapar balans mellan kroppens olika delar och som därigenom också är med och skapar helhet i psyket.
Vi kommer att öva oss på att uppleva energi, såväl i massagen som i olika känna-övningar. Och du lär dig att ge en enkel, men mycket djupverkande och avspännande healing.