Psykisk massage - healingmassage fortsättningskurs

En kurs där du lär dig healing genom att arbeta med de psykiska strömmarnas energipunkter.
De psykiska strömmarnas energibanor fungerar som en slags psykiska nervbanor, som gör oss bättre på att känna av, både vad som rör sig i oss själva, men också vad som rör sig i andra.
Vi kommer främst att fokusera på att bli mer medvetna om vad vi tar emot och vad vi ger ut, t.ex. i massage eller mer generellt i förhållande till andra människor.
Märker vi inte vad vi tar emot eller ger blir resultatet ofta reaktioner som är svåra att förstå både för oss själva och andra. Vi blir på dåligt humör utan att veta varför. Eller så sårar vi andra, utan att märka det. Eller vi håller oss tillbaka utan orsak, t.ex. av rädsla för att bli sviken.
Arbetet med de psykiska strömmarna styrker också våra psykiska förmågor – dvs. vår förmåga att känna av andras energier och stämningar, t.ex. känna av element av en annans aura.
Vi kommer därför ta med sinnesövningar av olika typer. Det är samtidigt vår erfarenhet att många faktiskt har energimässiga upplevelser, utan att riktigt vara medveten om det, t.ex. eftersom man hade en annan föreställning om vad det vill säga att känna av energi. Vi kommer därför också göra en del för att beskriva både auran och de otaliga sätt som energi kan upplevas på, så du förhoppningsvis blir lite mer förtrogen med vad det vill säga.
Sist, men inte minst, kan den psykiska strömmens energipunkter med fördel dras in i »vanlig« massage, där punkterna utgör centrala förlösningspunkter över såväl psykiska som fysiska/muskulära spänningar. Härunder t.ex. också lindring av smärtor vid menstruation, som ofta hänger ihop med spänningar.