Samtalet - Kurser och professionell samtalsterapeut utbildning

Healingmassagen stödjer på ett fint sätt en djupare kontakt till kropp och känslor. Men vi har också behov för överblick och den förståelse ett samtal kan ge oss.
Om vi inte blir medvetna om vad som skapar spänningar i kroppen kommer de oftast komma tillbaka. Om vi spänner oss på grund av stress får vi bli bättre på att undgå eller hantera det som stressar om vi ska komma förbi spänningen. Om det beror på en dålig arbetsställning får vi ändra den. Och här kan samtale hjälpa till med medvetenhet och att ge inspiration.
Ofta blandar sig gamla upplevelser och erfarenheter och präglar det sätt vi hanterar eller reagerar i nuet. En ilska  som samlas i små doser och sedan bryter ut helt obegripligt för den lilla orsak som slutligen utlöser ilskan. Eller minnen från gamla situationer, som liknar den nuvarande.
Även här är samtale viktigt för att bli mera klar över vad som försigår och därmed bli bättre på att hantera situationen.